Kontakt
Kapela Smyki
 


Kierownik:
Zygmunt Maleszka

tel: 512 244 516
email: kontakt@kapelasmyki.pl
kapelasmyki@gmail.com

 


Opiekun artystyczny:
Marcin Dudek
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

tel: 665 101 037
email: mdudek@gokolesnica.pl

 
Kapela Smyki działa pod patronatem:


Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica:

Ligota Polska 3a
tel: +48 71 314 02 38
e-mail: info@gokolesnica.pl
www.gokolesnica.pl